× Domů O nás Specializace Služby Tým Kontakty

LAWPHORUM s.r.o., advokátní kancelář

CS / RU / EN
SPECIALIZACE

Korporace a podnikatelé

Zajišťujeme komplexní právní servis pro obchodní korporace a samostatné podnikatele. Kromě konzultací ohledně každodenních právních aspektů podnikání se zaměřujeme na nastavení vhodné podnikatelské struktury, trestněprávní a daňové aspekty podnikání a spory mezi společníky.

Spotřebitelské právo

Reklamu, smlouvy, obchodní podmínky i reklamační řízení uvádíme do souladu s právní úpravou na ochranu spotřebitele, čímž chráníme podnikatele i spotřebitele. Pomáháme podnikatelům i spotřebitelům vyznat se v jejich právech i povinnostech. Vymáháme právní nároky spotřebitelů.

Digitální transakce

Zpracováváme a revidujeme obchodní podmínky e-shopů, nastavujeme interní postupy pro e-shopy včetně ochrany osobních údajů. Poskytujeme poradenství ohledně specifik prodeje a nákupu on-line, odpovědnosti za obsah internetových stránek, digitálních plateb a elektronických podpisů.

Fúze a akvizice

Zajišťujeme komplexní právní servis pro obchodní korporace a samostatné podnikatele. Kromě konzultací ohledně každodenních právních aspektů Vašeho podnikání se zaměřujeme na nastavení vhodné podnikatelské struktury, trestněprávní aspekty podnikání a spory mezi společníky.

Pracovní právo

Připravujeme a revidujeme pracovní smlouvy a dohody, zabýváme se bezpečností a ochranou zdraví při práci a ochranou osobních údajů v oblasti pracovního práva. Zajišťujeme komplexní pracovněprávní audit pro zaměstnavatele.
 

Nemovitostní transakce

Provázíme klienty prodejem, koupí či nájmem nemovitostí. Vytváříme a revidujeme rezervační, nájemní a kupní smlouvy, smlouvy o úschově či smlouvy o hypotečním úvěru. Zajišťujeme zápisy do katastru nemovitostí. Poskytujeme také komplexní právní služby při realizaci developerských projektů.

Trestní právo

Chráníme klienty před nezákonným postupem orgánů činných v trestním řízení a před nesprávným úředním postupem správních orgánů. Vedeme obhajobu a poskytujeme právní pomoc v trestním nebo přestupkovém řízení. Posuzujeme jednání klientů z hlediska možných trestněprávních dopadů.

Insolvence

Pro naše klienty zajišťujeme ekonomickou analýzu finanční situace. V případě zjištění úpadku doporučujeme vhodné možnosti řešení a staráme se o průběh insolvenčního řízení. Poskytujeme komplexní služby insolvenčního správce.

Závazkové právo

Zpracováváme a revidujeme smlouvy, od jednoduchých až po komplikované a propojené smlouvy. Nastavujeme funkční smluvní mechanismy a zprostředkováváme komunikaci mezi smluvními stranami v předsmluvní fázi i ve fázi po uzavření smlouvy (např. při reklamaci).